top of page

גואפו למען נפגעי מכללת קווים: מלגות בסך 4,000 שקל לנרשמים ללימודי עיצוב אופנה ותדמיתנות

Updated: Aug 16, 2020


לפי הדיווחים האחרונים באמצעי התקשורת, עובדי מכללת קווים הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לפירוק נגד המכללה. זאת בטענה, כי מצבה הכספי בכי רע


לפי דברי העובדים, כפי שפורטו בבקשה, "יש עובדים שלא שולמו להם משכורות יוני, ולכל העובדים לא שולם שכר עבור חודש יולי, זה חודשים ארוכים לא מועברים כספים לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים וכי והחברה אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות". לצעד זה, כמובן, השפעה ישירה על הסטודנטים שלומדים במכללה ועל אלו שנרשמו, שילמו ממיטב כספם והיו צפויים להתחיל בלימודיהם בחודש ספטמבר. מה שלא קרה בפועל

את ההשלכות הישירות על התלמידים ניתן ללמוד מדבריהם בעמוד פייסבוק המשמש שופר של התאגדות הסטודנטים שהוקמה בימים אחרונים, באמצעותו הם שופכים שעל ליבם ומנסים למצוא פתרונות לכספיהם ולעתידם המקצועי. לפי התגובות בעמוד, הלימודים הופסקו, התלמידים לא זוכים למענה במשרדי המכללה ועתידם, כמו גם עתיד כספיהם, מעורפל

ליבנו עם התלמידים שמרגישים כי חלומם מתנפץ להם מול הפנים. אנחנו מאמינים, כי חלומות נועדו להתגשם! לכן, לאור המצב הנוכחי, החלטנו להתגייס למען התלמידים הנפגעים ולהעניק מלגה בסך 4,000 שקלים בהרשמה ללימודי עיצוב אופנה ותדמיתנות בגואפו - בית ספר למקצועות האופנה. זאת בהצגת הוכחה, כי נרשמו ללימודים במכללת קווים

המלגה תוענק לנרשמים עד 31.12.2016

לפרטים נוספים ושאלות שילחו מייל או חייגו 03-5594772

כל הסיבות ללמוד בגואפו - בית ספר למקצועות האופנה

#קווים #מכללתקווים #לימודיתדמיתנות #ביתספרלעיצובאופנה #עיצובאופנה #עיצובבגדים #מלגה

31 views0 comments